Privacyverklaring Loopbaancheck Kartonnage

James B.V. biedt jou via de Loopbaancheck Kartonnage een korte digitale scan op het gebied van loopbaan.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij gaan altijd zorgvuldig om met persoonsgegevens.

We nemen onze verantwoordelijkheid

James B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1384676, als dochter BV van CNV Vakmensen. Jouw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden waar we persoonsgegevens voor verwerken. Voor deze loopbaancheck doen wij dat via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

Als je de loopbaancheck Kartonnage invult, laat je gegevens bij ons achter. Deze gegevens worden alleen gebruikt om na het invullen van de loopbaancheck het complete rapport per e-mail te kunnen verzenden. Deze persoonsgegevens, naam en e-mailadres en resultaten, bewaren wij zolang de loopbaancheck beschikbaar is voor de sector Kartonnage. Als deze periode langer is dan 2 jaar, zullen de gegevens na 2 jaar verwijderd worden.

Wij bewaren deze gegevens om de volgende redenen:

Wij verzamelen tijdens de genoemde periode de gegevens om inzicht te krijgen in hoe vaak de loopbaancheck wordt ingevuld. Wij verstrekken jouw gegevens met betrekking tot de digitale loopbaancheck Kartonnage nooit aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Als er een vermoeden bestaat van fraude of misbruik van onze website kunnen wij je persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Resultaten

Beveiligingsmaatregelen

Om misbruik van persoonsgegevens en ongeautoriseerde toegang tot deze gegevens te beperken, nemen wij strenge beveiligingsmaatregelen.

Een aantal maatregelen die we nemen:

 • Wij schermen toegang tot persoonsgegevens af met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Wij houden logs bij van alle aanvragen van persoonsgegevens en als dit nodig is kunnen we hier direct op ingrijpen.
 • Firewalls zorgen ervoor dat alleen geautoriseerde toegang tot onze servers wordt gegeven.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Vragen?

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:

James B.V.
Tiberdreef 4
3561 GG Utrecht
030-7511900
info@jamesloopbaan.nl

Laatste update: mei 2018